Postadresse:

Psykolog.No
Postboks 58
Kjelsås
0411 Oslo

Besøksadresse:

Maridalsveien 300
0423 Oslo

 

 


Telefon: 98 40 41 42

Epost: Bruk vår kontaktskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold om trykk- og innholdsfeil.

 

 

(c) 2016

Barnevernet

Barnevernets utfordringer blir stadig større og mer mangfoldige. Barnevernloven stiller som kjent krav om at tiltak skal prøves ut før omsorgsovertakelse vurderes.

Barnevernet kommer ofte i situasjoner hvor det mangler passende tiltak. Psykolog.No kan tilby tjenester som et tiltak rundt familier. Vi kan gi  veiledning til foreldre og støttekontakter. Vi kan også tilby ordinær terapi til barn og voksne. Psykolog.No kan for eksempel gi kurs i aggresjonshåndtering til foreldre og barn. Vi kan også gi foreldreveiledning etter de samme prinsippene som blant annet PMTO-modellen bygger på.

Vi kan også holde kurs på fagdager om ulike utfordringer som fagpersoner i barnevernet møter på.

Eksempler på tema er:

1) Håndtering av barn med alvorlige atferdsvansker.

2) Tilknytningsforstyrrelser. Symptomer og inndeling.

3) Barn med psykoseproblematikk.

4) ADHD, Symptomer og tiltak i skolen og hjemmet.

5) Barn av syke foreldre.

Psykologen som  benyttes vil ha bakgrunn fra barnevernet. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om våre tjenester.