Postadresse:

Psykolog.No
Postboks 58
Kjelsås
0411 Oslo

Besøksadresse:

Maridalsveien 300
0423 Oslo

 

 


Telefon: 98 40 41 42

Epost: Bruk vår kontaktskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold om trykk- og innholdsfeil.

 

 

(c) 2016

Skole

 

Opplæringsloven stiller store krav til dagens skoletilbud. I tillegg har endringer i samfunnet de siste 10-20 årene gjort at skolens oppgaver har økt både formelt og uformelt. Psykolog.No kan tilby skolene kompetanseheving som gjør dem styrket til å møte disse kravene.

Psykolog.No kan tilby kursing til lærere rundt problemstillinger de møter på i skolehverdagen. Vi har utviklet en kurspakke om hvordan håndtere og følge opp barn med alvorlige atferdsvansker. Vi ser også på hva lovverket sier om skolens myndighet i forhold til denne problematikken. Kurset går over to hele dager og holdes på skolen.

Skolen har fått et økt formelt ansvar når det gjelder mobbing på skolen med innføring av opplæringsloven § 9a-3. Vi kan tilby et tredelt kurs som letter skolens arbeid med mobbeproblematikk. Den første delen er en orientering om lovendringene som har gitt skolen økt, juridisk ansvar når det gjelder psykososialt miljø på skolen. Del to tar for seg forskjellen mellom konfliktbegrepet og mobbing, samt en innføring i hvorfor disse må håndteres ulikt. Her tar vi for oss gode rutiner rundt håndtering av mobbing slik at lovkriteriene er oppfylt.Del tre går på hvordan man kan få allianse med foreldrene i en mobbesak slik at prosessen blir enklere for skolen.

Psykolog.No har også en kurspakke på rusforebyggende arbeid. Kurset gir lærerne konkrete teknikker og  materiell slik at de kan holde en undervisning basert på dokumenterte, effektive metoder. Kurset er todelt hvor den første delen er en innføring i forståelsen bak teknikkene som brukes. Del to tar for seg det konkrete undervisningsmateriellet og en gjennomkjøring av dette med lærerne som elever. Hvis det er ønskelig kan vi også tilby gjennomkjøring av undervisningspakken på elevene. Dette kan gjøres i samarbeid med trinnleder slik at skolen får tilført kompetansen.

Vi har også mulighet til å tilby utrednings- og tiltakspakker for skoler som ønsker et ekstra bredt løft for å bedre psykososialt miljø og læringsutbytte. Dette kan være aktuelt for en bestemt klasse med særlige atferdsmessige eller pedagogiske utfordringer. Det kan også være aktuelt hvis man ønsker et generelt løft i arbeidsmiljø og læringsutbytte på skolen som helhet. Erfaringsmessig kan skolene søke om eksterne midler fra kommunen til slike prosjekter.

Ta kontakt for mer informasjon og referanser.