Postadresse:

Psykolog.No
Postboks 58
Kjelsås
0411 Oslo

Besøksadresse:

Maridalsveien 300
0423 Oslo

 

 


Telefon: 98 40 41 42

Epost: Bruk vår kontaktskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold om trykk- og innholdsfeil.

 

 

(c) 2016

Oppfølging

En ansatt med psykiske vansker fungerer sjeldent godt i jobbsammenheng. De med personalansvar vet at dette betyr redusert lønnsomhet. Medmenneskelige og økonomiske motiver gjør det nødvendig å komme raskt til med profesjonell behandling for psykiske vansker. Det å la den ansatte stå i kø i det offentlige helsevesen gjør at personen forblir uproduktiv i sitt arbeide unødvendig lenge.

Psykolog.No kan tilby nødvendig behandling utenfor de lange ventelistene. Tegner ditt firma avtale med oss sikrer det dine ansatte rask hjelp til å gjenopprette sin funksjon både privat og i arbeidslivet.

De ansatte kan på eget initiativ ta kontakt med oss for å bestille time. Dette sikrer konfidensialitet og tillit til arbeidsgiver. Den ansatte får et bestemt antall timer til disposisjon. Stadig flere bedrifter legger inn slike ordninger i sine HMS rutiner.

Eksempler på problemstillinger man kan ta opp er angst, depresjoner, flyskrekk, samtaleteknikk, aggresjonshåndtering, utbrenthet, jobbkonflikter og søvnproblemer.

En del bedrifter tegner også avtale som dekker de ansattes barn. Da sikres barna raskt behandling slik at foreldre kan ha fokus på arbeidet i arbeidstiden. Alternativet er ofte at ansatte må tre inn i foreldrerollen i arbeidstiden for å følge opp barn med ubehandlet sykdom.