Postadresse:

Psykolog.No
Postboks 58
Kjelsås
0411 Oslo

Besøksadresse:

Maridalsveien 300
0423 Oslo

 

 


Telefon: 98 40 41 42

Epost: Bruk vår kontaktskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold om trykk- og innholdsfeil.

 

 

(c) 2016

Ungdom

Ungdom er verken barn eller voksne, men noe mitt i mellom. Det er viktig at ungdom blir møtt med anerkjennelse og respekt på sin vei til å bli selvstendige. Samtidig må man stå klar og gi omsorg og støtte når påkjenningene blir for store.

De fleste vil være enige i at samfunnet i dag stiller enorme krav til ungdom. Ungdommene føler disse forventningene på kroppen, og noen ganger blir belastningene for store.  Ungdom er i en sårbar livsfase hvor faren for å komme inn i en selvdestruktiv livsstil er stor. I tillegg er ungdomsårene en tid hvor mange får psykiske vansker som krever profesjonell hjelp. Her er det viktig å komme tidlig til, for å sikre god prognose.

De siste tallene fra  nasjonalt folkehelseinstitutt viser at 8% av barn og unge opp til 18 år har så store psykiske vansker at de hadde fått en diagnose hvis de hadde søkt hjelp. Ventetiden hos BUP (barne og ungdomspsykiatrien) er lang. Det blir tydelig at det offentlige tilbudet innen psykisk helsevern ikke har kapasitet til å hjelpe alle som trenger det. Psykolog.No kan tilby tjenester inne psykisk helsevern til ungdom med fleksible løsninger og korte ventetider.

Psykolog.No tilbyr behandling  til ungdom. Vanlige problemstillinger er depresjon, angst, aggresjonsproblematikk, og traumatiske kriser. For mer informasjon om disse problemstillingene, gå til siden for voksne.

Psykolog.No tilbyr et program innen rusforebyggende arbeid bestående av to deler. Den første delen er edukativ vinklet hvor ungdom tilegner seg kompetanse om rusmidler og bygger egen motivasjon til å si nei til rus. I del to arbeider vi konkret og løsningsorientert for å gi ungdom de verktøyene de trenger for å kunne si nei til rus når det virkelig gjelder. Det rusforbyggende programmet starter ideelt ved 13 års alderen med oppfølgingstimer gjennom tenårene. Vår erfaring er at man får best resultat når flere ungdommer(2-3) følger programmet sammen. Foreldre kan derfor ta kontakt med andre foreldre de kjenner for å gå sammen om en henvendelse til oss.

Det er allment kjent at det er enklere å forebygge enn å behandle. Psykolog.No har mulighet til å tilby ungdom årlig kontroll av sin psykisk helse. Dette minner litt om det å gå til jevnlig legekontroll. Ungdom er i en fase i livet hvor skjevutvikling kan kommer raskt og uten tilstrekkelig forvarsel. Ved å gå til årlig kontroll av psykisk helse kan vi lettere fange opp skjevutvikling i en tidlig fase. Vi får da raskere satt i gang tiltak slik at vi får begrenset eller hindret videre skjevutvikling. Ta kontakt for mer informasjon om dette tilbudet. I dag er dette et tilbud som kun finnes på det private markedet. Det pågår for tiden en debatt om hvorvidt screening av psykisk helse skal bli en del av det offentlige helsevesen.